101 Caffè Srl
Kvalitná káva v podoch a kapsulách

V zmysle ustanovení nariadenia vlády č. 21 zo dňa 21. februára 2014 o vykonávaní smernice 2011/83/EU o právach spotrebiteľov môže zákazník vrátiť zakúpený produkt (odstúpenie od zmluvy je povolené len pri neotvorených baleniach) a získať refundáciu skutočne uhradenej sumy, okrem nákladov na dopravu, ktoré zostávajú na ťarchu zákazníka.
Právo na odstúpenie od zmluvy môže byť uplatnené v lehote 14 dní od prijatia produktu nasledovným spôsobom:

1. Pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty zákazník pošle e-mail na adresu e-slovakia@101caffe.it s uvedením čísla objednávky a svojich identifikačných údajov.

2. Zákaznícka podpora bude zákazníka kontaktovať a oznámi mu číslo povolenia na vrátenie tovaru (RMA).

3. Zákazník uvedie číslo RMA vo formulári pre vrátenie tovaru, ktorý dostal spolu s dodacími dokladmi.
 
4. Zákazníka bude následne kontaktovať kuriér, ktorý vyzdvihne tovar na vrátenie, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Vrátenie produktu sa musí uskutočniť do 14 dní od dátumu prijatia RMA.
Refundácia ceny zaplatenej za nákup produktu NEZAHŔŇA náklady na dopravu.
V prípade, že hodnota produktov sa znížila z dôvodu inej manipulácie, ako je potrebná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti výrobkov (pre ilustráciu: poškodené, dostatočne alebo úplne nezabalené produkty, alebo také, kde chýbajú alebo boli poškodené určité časti, ako sú komponenty, prvky, príslušenstvo, baliaci materiál, krabice, dokumentácia a/alebo iné predmety), 101CAFFE’ vráti zákazníkovi kúpnu cenu mínus hodnotu uvedeného zníženia.  V prípade, že zákazník pošle produkty späť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty alebo v prípade otvorených a/alebo čiastočne použitých produktov a produktov, ktoré nie je možné vrátiť, právo na odstúpenie od zmluvy sa na tieto prípady nevzťahuje a 101CAFFE’ vráti zákazníkovi zakúpený tovar a vyúčtuje mu náklady na dopravu.
S výnimkou vyššie uvedených obmedzení 101CAFFE’ vráti zákazníkovi skutočne zaplatenú sumu do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prostredníctvom dobropisu na bankový účet alebo kreditnú kartu.
 
Powered by Passepartout